Show filters

Aanvullende kosten bij huur in de vrije sector: afspraak is afspraak?

Wat mag een verhuurder rekenen aan de huurder voor bijkomende kosten naast de huur? Onderstaand artikel legt dit uit. Dit artikel is geschreven door de experts van VDB Advocaten en Notarissen.

Wat mag een verhuurder rekenen voor bijkomende kosten naast de huur? De daadwerkelijke bedragen of de tussen verhuurder en huurder afgesproken bedragen? Op 30 oktober 2018 heeft het gerechtshof Amsterdam in haar uitspraak (ECLI:NL:GHAMS:2018:4030) bepaald dat de servicekosten die een huurder betaalt geen relatie hoeven te hebben met de daadwerkelijk door de verhuurder te maken kosten. Hiermee breekt het hof met eerdere rechtspraak.

De feiten

De huurder heeft ruim twee jaar een zelfstandige geliberaliseerde woonruimte gehuurd bij verhuurder. De huursom bestond uit een kale huurprijs vermeerderd met kosten voor gas, licht en internet, kosten voor meubilering en bijdragen Vereniging van Eigenaars (VvE) en bedroeg € 1.500,-- per maand. De verhuurder heeft nagelaten om aan huurder een jaarlijkse afrekening te verstrekken voor nutsvoorzieningen en servicekosten.

In eerste aanleg

In eerste aanleg stelde de huurder de kosten voor meubilering (€ 11.055,28) en de VvE-bijdragen (€ 5.500,--) onverschuldigd te hebben betaald en vorderde terugbetaling van deze kosten, in totaal € 16.555,28. Huurder legde onder anderen aan zijn vordering ten grondslag dat de verhuurder de voorschotbedragen niet jaarlijks had afgerekend noch inzage in de boeken had gegeven, en dat de VvE bijdragen niet zagen op een levering of dienst maar op maandelijkse kosten van verhuurder.

De kantonrechter ging mee in de argumentatie van de huurders en wees de vorderingen toe. De kosten voor meubilering werden door de kantonrechter, bij gebrek aan een afrekening, op redelijke kosten geschat. Het meerdere moest verhuurder terugbetalen. Voor de VvE bijdragen werd gesteld dat deze voor rekening van de eigenaar zijn en daarom niet één op één aan de huurder doorberekend kunnen worden.

Hoger beroep

In hoger beroep stelde de verhuurder de vraag of de huurder de kosten kan terugvorderen nu het hier niet gaat om een afrekening van kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter, waarvoor de plicht bestaat jaarlijks een afrekening te zenden.

Het hof oordeelt dat de huurder geen aanspraak kan maken op terugbetaling. Het gehuurde bevindt zich in de vrije sector dus zijn partijen vrij een kostenverdeling af te spreken. Partijen zijn bij aanvang overeengekomen dat de meubileringskosten en VvE bijdragen voor rekening van de huurder komen. De wet staat hieraan niet in de weg, vindt het hof. De servicekosten en VvE-bijdragen hebben niet het karakter van een voorschot waarover te zijner tijd een afrekening zou volgen, maar zijn onderdeel van de totale huurprijs.

Dit artikel is gescheven door experts van VDB Advocaten en Notarissen. Lees hier het volledige artikel.