Show filters

Tijdelijke huurcontracten

Huurovereenkomst wordt getekend

Op 12 april 2016 is het wetsvoorstel Doorstroming huurmarkt aangenomen door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel bevat diverse ingrijpende wijzigingen in het huurrecht voor woonruimte.

De voor de markt meest opvallende wijziging betreft de mogelijkheid tijdelijke huurcontracten te sluiten, waarbij de huurder aan het einde van de huurtermijn zal moeten vertrekken.

Het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt breidt via een wijziging van het Burgerlijk Wetboek de mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten uit.

Het huurrecht kent nu nog alleen bepalingen voor de doelgroepen ouderen, gehandicapten en studenten. Het wetsvoorstel breidt dit uit met contracten voor promovendi en grote gezinnen. Ook sluit het wetsvoorstel hiermee aan bij de initiatiefwet van de ChristenUnie dat een 5-jaarscontract voor jongeren tussen de 18 en 27 regelt.

Verder komt er een huurcontract van maximaal 2 jaar en een huurcontract van maximaal 5 jaar voor onzelfstandige woonruimte. Deze contracten eindigen na de afgesproken termijn van rechtswege. De verwachting is dat deze nieuwe contractsvorm het aanbod vergroot omdat aspirant-verhuurders dan makkelijker overgaan tot verhuur van woonruimte.

In de wet is expliciet vastgelegd dat woningcorporaties, afgezien van een aantal uitzonderingen, geen contracten van maximaal 2 jaar voor zelfstandige woningen mogen aanbieden.

De wijzigingen in het huurrecht gaan in per 1 juli 2016.

Wilt u weten wat nog meer komt kijken bij uw woning verhuren? Lees het op onze pagina over woning verhuren.