Show filters

Veelgestelde vragen voor verhuurders

Wat doet de Stoit Groep om betrouwbare huurders te plaatsen?

Mensen die via de Stoit Groep willen gaan huren moeten zich kunnen legitimeren. Daarnaast moeten de kandidaat huurders voldoende financiële draagkracht hebben om de maandelijkse huur te kunnen voldoen. Daarvoor vragen wij inzage in een arbeidsovereenkomst. Bij twijfel doen we een krediet check, bellen we de werkgever na en vragen we naar referenties van voormalige verhuurders.

Hoe moet ik de betaling van de energie en dergelijke regelen?

Bij gestoffeerde verhuur komt in de meeste gevallen de energie op naam van de nieuwe huurder te staan. Wij helpen de huurder om de energie op zijn of haar naam te zetten. Let er op dat tussen twee huurperioden in de energie weer even op uw naam staat. Als onderdeel van het beheer en het ontzorgen van u als verhuurder neemt Stoit groep bij gemeubileerde verhuur de energie op haar naam. De meterstandopnamen en (tussen)afrekeningen wordt u uit handen genomen. Enkel de korte duur van leegstand tussen twee huren in wordt aan verhuurder doorbelast tegen leegstandstarief. Op deze manier heeft u minder administratie en regelwerk bij de verhuur van uw woning.

Wordt de huur jaarlijks verhoogd?

Als uw huurder langer dan 12 maanden huurt, wordt de huur op 1 juli van het nieuwe jaar verhoogd.

Kan ik een vaste einddatum in het contract laten opnemen?

In de huurovereenkomst wordt een minimale huurperiode opgenomen. Na deze periode loopt de huurovereenkomst automatisch door. De huurders kunnen in Nederland een beroep doen op de huurbeschermingswet. U kunt van uw kant uit niet de huur opzeggen. Een vaste einddatum vermelden in het huurcontract heeft door de Nederlandse huurbeschermingswet geen waarde.

Kunt u mijn woning verhuren met clausule leegstandswet?

Stoit Groep is bekend met de eisen die banken stellen voor verhuur met clausule leegstandswet. Het verhuurtraject is gelijk. Echter zijn er minder geïnteresseerden bij verhuur met deze clausule en de huurprijs is doorgaans lager.  

Moet ik verzekerd zijn?

Indien de woning wordt verhuurd, kaal, gestoffeerd dan wel gemeubileerd, is het verstandig dat u goed verzekerd bent. De volgende verzekeringen kunnen van belang zijn: WA verzekering, inboedelverzekering en opstalverzekering (vve). Bij al deze verzekeringen moet u aan de verzekeringsmaatschappij doorgegeven dat de woning verhuurd gaat worden. Indien u niet heeft doorgegeven dat de woning wordt verhuurd, kan de mogelijkheid ontstaan dat eventueel geleden schade niet (geheel) wordt vergoed.
 

Heb ik toestemming nodig van de Vereniging van Eigenaren?

Wanneer de woning deel uitmaakt van een appartementencomplex, dient verhuurder na te gaan (in de splitsingsakte en de reglementen) of melding moet worden gemaakt van verhuur bij de vereniging van eigenaren. Een verening van eigenaren kan verhuur niet verbieden. Ze kunnen de de verhuurder wel verplichten om de huurder het regelement te laten tekenen. Bij verhuur aan expats dient dit document (evt. een verkorte versie) in het Engels te worden aangeleverd. 

Heb ik toestemming nodig van de hypotheek verstrekker?

De meeste hypotheekverstrekkers hebben een huurbeding opgenomen in hun hypotheekvoorwaarden. Vaak is opgenomen dat verhuur niet is toegestaan zonder (schriftelijke) toestemming van de hypotheekverstrekker. Het is het mogelijk dat de hypotheekverstrekker aanvullende eisen heeft. Zo kunnen zij u verplichten een diplomatenclausule of leegstandsclausule op te nemen in de huurovereenkomst. Voor de laatste informatie kunt u altijd bij een van onze medewerkers terecht.