Kenniscentrum Huur

Huurcontract bepaalde tijd: wat zijn de voorwaarden?

Wil je jouw woning een tijdje verhuren of ben je juist op zoek naar tijdelijke woonruimte? Dan is er de mogelijkheid om een huurcontract voor bepaalde tijd af te sluiten…

Een dergelijke overeenkomst biedt aantrekkelijke voordelen voor zowel de huurder als verhuurder. Je zit immers niet aan elkaar vast. Toch zitten er een aantal belangrijke voorwaarden aan een tijdelijk huurcontract. Welke zijn dat en hoe ziet een huurcontract voor bepaalde tijd eruit? Stoit praat je bij.

Wat is een huurcontract bepaalde tijd?

Voor huiseigenaren die hun woning tijdelijk willen verhuren kan het een doorn in het oog zijn: een huurcontract voor onbepaalde tijd. Met dit contract, waarin geen einddatum is vastgesteld, is een huurder verzekerd van huurbescherming. Dat betekent dat de verhuurder de overeenkomst niet zomaar kan ontbinden.

Sinds de invoering van de Wet Doorstroming Huurmarkt in 2016, is het mogelijk om een huurcontract bepaalde tijd af te sluiten. Zelfstandige woningen kunnen dan tijdelijk, voor een periode van maximaal twee jaar, aan dezelfde huurder verhuurd worden. Na deze periode eindigt het contract automatisch (van rechtswege). Voor niet-zelfstandige woonruimte, zoals een kamer, geldt een maximale huurperiode van vijf jaar.

Voorwaarden tijdelijk huurcontract

Een huurcontract voor bepaalde tijd is alleen tijdelijk als er door de huurder en verhuurder aan een aantal voorwaarden wordt voldaan:

 • Een verhuurder mag een tijdelijk contract maar één keer aanbieden aan dezelfde huurder.
 • Het contract eindigt automatisch. De verhuurder moet de huurder hiervan maximaal drie maanden en minimaal één maand voor de einddatum schriftelijk op de hoogte brengen.
 • De verhuurder mag de overeenkomst niet tussentijds opzeggen. De huurder mag dit wel, maar moet een opzegtermijn aanhouden van één betalingstermijn.
 • Het contract heeft een maximale looptijd van 2 jaar (zelfstandige woonruimte) of 5 jaar (niet-zelfstandige woonruimte).
 • De huurder kan geen beroep doen op de huurbeschermingswet.

Wordt er niet aan de bovenstaande voorwaarden voldaan, dan is er sprake van een huurcontract voor onbepaalde tijd en kan de huurder terugvallen op huurbescherming.

Huurcontract bepaalde tijd: voorbeeld

Ben je van plan om jouw woning tijdelijk te verhuren en kun je hulp gebruiken bij het opstellen van een tijdelijk huurcontract? Of ga je voor een tijdje woonruimte huren en wil je weten wat er in jouw overeenkomst moet staan? Hieronder sommen we de belangrijkste punten op die in een huurcontract voor bepaalde tijd moeten staan.

Belangrijkste punten huurcontract zelfstandige woonruimte:

 1. Namen van de verhuurder en de huurder.
 2. Huurperiode en einddatum huurcontract: De huurovereenkomst is met ingang van [dd/mm/jj] aangegaan voor de bepaalde tijd van … jaren en eindigt derhalve van rechtswege op [dd/mm/jj].’
 3. Het adres van de woonruimte.
 4. Omschrijving van de woonruimte: aantal kamers, keuken, badkamer, tuin etc.
 5. De huurprijs (inclusief of exclusief servicekosten*).
 6. Het tijdstip en de wijze waarop de huur voldaan wordt.
 7. De hoogte van de waarborgsom.
 8. Onderhoudsverplichtingen (welke verplichtingen komen ten laste van de verhuurder en welke van de huurder).
 9. Overige regels en verplichtingen.
 10. Handtekening van huurder en verhuurder.

Voorbeeld huurcontract kamer

Wil je tijdelijk een kamer (ver)huren? Dan kunnen er aanvullende afspraken in het huurcontract worden opgenomen, zoals:

 • Gebruik van gedeelde ruimtes (keuken, badkamer etc.).
 • Regels over het schoonmaken van gedeelde ruimtes.
 • Regels m.b.t. privacy.
 • Omschrijving van de meubels.
 • Afspraken over bezoek en logés.

*Tip: lees onze blog over vaste lasten huurhuis om meer te leren over de vaste lasten waar je mee te maken krijgt bij een huurhuis.

Huurcontract bepaalde tijd opzeggen

Zoals eerder vermeld mag een verhuurder een huurcontract voor bepaalde tijd niet zomaar tussentijds opzeggen. Dat mag alleen als daar een goede reden voor is. Zorgt een huurder bijvoorbeeld voor overlast in de woning, betaalt hij of zij de huur niet of heeft de verhuurder de woning zelf nodig? Dan mag het huurcontract worden ontbonden. De opzegtermijn is minimaal één maand. De huurder mag het tijdelijk contract altijd opzeggen en moet daarbij een opzegtermijn aanhouden van één betalingstermijn.

Tijdelijk huurcontract verlengen en huurbescherming

Het is mogelijk om een tijdelijk huurcontract te verlengen. Verhuurder en huurder moeten er dan rekening mee houden dat het huurcontract voor bepaalde tijd wijzigt in een contract voor onbepaalde tijd. De huurder kan vanaf dat moment weer een beroep doen op de huurbeschermingswet. Ook wanneer de tijdelijke overeenkomst korter was dan de maximale huurperiode, verandert het contract in een contract voor onbepaalde tijd.

Meer informatie over huurcontracten?

Naast landelijke voorwaarden, kunnen er ook lokale voorwaarden aan een huurcontract voor bepaalde tijd zijn verbonden. Informeer daarom altijd bij jouw gemeente naar de meest recente regels. Uiteraard kun je met al jouw vragen over tijdelijke huurcontracten ook bij Stoit Groep terecht. Als verhuurmakelaar in Eindhoven zijn wij gespecialiseerd in verhuur in het midden en hoge segment. Een groot deel van onze klanten zijn expats. Het opstellen van tijdelijke huurovereenkomsten is voor ons dus dagelijkse kost. Neem daarom gerust contact op met één van onze specialisten voor meer informatie. We helpen je graag verder.

Terug naar overzicht

Gerelateerde artikelen