Huurcontract opstellen
Kenniscentrum Huur

Huurcontract opstellen: wat moet er in een huurcontract staan?

Een huurcontract opstellen voor een woonhuis of appartement is belangrijk om de afspraken tussen huurder en verhuurder concreet vast te leggen. Beide partijen weten met een huurcontract wat ze van elkaar mogen verwachten. Hierin worden onderwerpen vastgelegd waar je zelf niet meteen aan denk bij het maken van een mondelinge afspraak. Het huurcontract is er ook om op terug te kunnen vallen mocht huurder of verhuurder het op een gegeven moment niet goed meer weten of ernaar neigt zich niet aan de oorspronkelijk gemaakte afspraken te houden.

Voorbeeld van huurcontract items

Het huurcontract wordt opgesteld binnen de kaders van het huurrecht zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. De volgende zaken worden altijd opgenomen in het huurcontract:

 • Wie de verhuurder is;
 • Wie de huurder is;
 • Door wie de woning bewoond wordt;
 • De gegevens van de woning;
 • De huurprijs;
 • De datum waarop de huurverhoging voor het eerst plaatsvindt;
 • Hoeveel de huur jaarlijks kan worden verhoogd;
 • De hoogte van de borg;
 • De contractvorm;
 • Verdere algemene zaken;
 • De handtekening van de huurder en de verhuurder.

 

In het huurcontract word(t)(en) de verhuurder(s) beschreven met de volledige na(a)m(en), geboortedat(um)(a) en geboorteplaats(en).

Van de huurder wordt ook de volledige na(a)m(en), geboorteplaats en -datum genoemd.

Er wordt beschreven wie er in de woning woont. Het huurcontract staat op naam van de huurder. De overige bewoners worden ook benoemd in het contract.

De overeengekomen huurprijs staat ook in het huurcontract. Deze wordt doorgaans uitgesplitst in kale huur, een deel voor stoffering of meubilering en indien van toepassing servicekosten en eventueel een parkeerplaats. De huurprijs wordt standaard ieder jaar in juli geïndexeerd. De datum van de eerste huurverhoging staat vermeld in het huurcontract.

De hoogte van de borg en onder welke condities de huurder de borg terug zal ontvangen staat beschreven.

De gegevens van de gehuurde woning staan ook in het huurcontract: gaat het om een appartement, een eengezinswoning of een vrijstaande woning? Hoeveel slaapkamers heeft het appartement en heeft de woning een tuin? Is het een gestoffeerde of compleet gemeubileerde woning, heeft de woning een garage of een parkeerplaats en/of berging? Tevens staan de adresgegevens van de woning in het huurcontract.

Wanneer de huurder de huurpenningen dient te betalen staat ook in het huurcontract beschreven.

In het geval van gestoffeerde verhuur staan in de meeste gevallen de abonnementen voor gas, water, elektriciteit en televisie en internet op naam van de huurder. Als een woning compleet gemeubileerd wordt verhuurd, staat gas, water, elektriciteit en televisie en internet in veel gevallen op naam van verhuurder of beheerder. In dit geval staat in het huurcontract het (voorschot)bedrag hiervoor opgenomen.

Een andere bepaling in het huurcontract gaat over belastingen en andere heffingen welke voor rekening van de huurder of verhuurder zijn, alsmede welke verzekeringen er dienen te worden afgesloten door huurder en/of verhuurder.

De ingangsdatum van de huurperiode staat in het huurcontract. De huurperiode verschilt per situatie. Hieronder worden diverse vormen van verhuur kort toegelicht, met betrekking tot de huurperiode en opzegtermijn die in het huurcontract staat.

De huurcontractvormen

Er zijn verschillende versies van het huurcontract. Specifiek opgesteld en toegepast voor de situatie. Wat voor contractvorm betreft de overeenkomst? Ook dat staat vermeld in het huurcontract. Hieronder worden de meest voorkomende contractvormen kort toegelicht.

Huurcontract voor onbepaalde tijd

Dit is de meest voorkomende en bekendste vorm van verhuur in Nederland. Bij verhuur voor onbepaalde tijd staat in het huurcontract, naast de ingangsdatum, de minimale huurperiode. Gedurende deze periode kan de huurder de huur niet opzeggen. Na deze minimale huurperiode heeft de huurder één kalendermaand opzegtermijn.

Huurcontract voor bepaalde tijd

Als een woning wordt verhuurd op basis van tijdelijke verhuur maximaal twee jaar, staat naast de ingangsdatum de maximale einddatum in het huurcontract. Er kan bij deze vorm van het huurcontract ook gekozen worden voor een kortere maximale huurperiode dan 2 jaar. Er geldt dan geen minimale huurperiode voor de huurder. De opzegtermijn voor de huurder is één kalendermaand.

Als verhuurder dien je minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden voor het verstrijken van de huur, de huurder een aanzegging te sturen om deze te informeren dat de einddatum nadert. Het is bij wet niet mogelijk om nog een keer een tijdelijk huurcontract af te sluiten met dezelfde huurder, wel een huurcontract voor onbepaalde tijd.

Voor meer info lees onze blog “Huurcontract bepaalde tijd: wat zijn de voorwaarden?”

Tijdelijke verhuur, tussenhuur, diplomatenclausule verhuurder

Indien de woning tijdelijk en daarmee niet voor onbepaalde tijd beschikbaar is voor de verhuur vanwege bijvoorbeeld verblijf van de verhuurder in het buitenland, wordt er een huurcontract opgesteld in de categorie ‘tussenhuur’.  In dit geval staat de einddatum in het huurcontract, plus de minimale huurperiode voor de huurder. De verhuurder kan het huurcontract opzeggen met een opzegtermijn niet korter dan drie kalendermaanden en maximaal zes kalendermaanden.

Bijzondere bepalingen

Aan het einde van het huurcontract worden vaak bijzondere bepalingen opgenomen. Hierin staan onderwerpen besproken die nog niet in een model het huurcontract en de Algemene Bepalingen zijn vastgelegd, of die afwijkend zijn van de standaard documentatie van de Algemene Bepalingen. Bijvoorbeeld dat het gaat om een niet rokers woning of dat huisdieren niet zijn toegestaan.

Algemene bepalingen huurovereenkomst

Als je alles zou willen vastleggen in het huurcontract zelf, wordt het huurcontract ontzettend een heel lang en uitgebreid document. Daarom staan alle reguliere zaken rondom de woningverhuur beschreven in de Algemene Bepalingen. Denk hierbij aan het onderhoud van de tuin, het klein onderhoud van de woning voor huurder, huuropzegging, betalingen, bestemming en toegang tot de woning.

Het in Nederland meest gebruikte model van de Algemene Bepalingen is door de ROZ vastgelegd.

Meer weten over het opstellen van een huurovereenkomst?

Heeft u na het lezen van dit artikel vragen over het huurcontract of wat de mogelijkheden zijn voor de verhuur van uw woning? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij staan u graag te woord!

Terug naar overzicht

Gerelateerde artikelen