Tijdelijk verhuren onder leegstandswet? Wij leggen je uit wat het inhoudt
Kenniscentrum Verhuur

Tijdelijk verhuren onder leegstandwet? Wij leggen je uit wat het inhoudt

Om verschillende redenen kan een woning tijdelijk leeg staan. Bijvoorbeeld wanneer een woning nog niet verkocht is terwijl de eigenaar al verhuisd is, of wanneer een woning wacht op sloop of renovatie. In deze gevallen is het mogelijk om tijdelijk te verhuren met een leegstandwetvergunning.

De verschillende typen woningen/gebouwen die tijdelijk verhuurd kunnen worden met een leegstandwetvergunning zijn:

 • Woonruimte in een gebouw met specifieke constructie of inrichting
 • Woonruimte in een te koop staande koopwoning
 • Woonruimte in een te koop staande huurwoning
 • Woonruimte in een huurwoning die gesloopt of gerenoveerd wordt

Voor elk van de hierboven benoemde situaties zijn andere regels van toepassing. Wij krijgen vaak de vraag van onze klanten of zij hun te koop staande woning tijdelijk kunnen verhuren. Daarom lichten wij hieronder de situatie van de woonruimte in een te koop staande koopwoning verder toe.

Woonruimte in een te koop staande koopwoning

Voor een particuliere eigenaar komt deze vorm het vaakst voor. Vandaar dat we deze vorm toelichten. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een woningeigenaar zelf verhuisd is en zijn vorige woning nog niet verkocht heeft. Enkele jaren geleden, toen de economie er minder rooskleurig voor stond dan nu, werd deze vorm van verhuur regelmatig gebruikt. Nu woningen sneller verkocht worden is dit uitzonderlijk. Toch kunnen er goede redenen zijn om een te koop staande woning te verhuren.

De woning moet aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het gaat om nieuwbouw;
 • De woning is in de laatste 10 jaar voor maximaal 3 jaar verhuurd;
 • In het jaar voordat de woning leeg kwam te staan, was de woning in gebruik van de eigenaar;

Voorwaarden voor verhuur:

 1. De verhuurder heeft een vergunning van de gemeente voor tijdelijke verhuur op basis van de leegstandwet;
 2. Een schriftelijke huurovereenkomst;

Details in de huurovereenkomst betreffen:

 • In de huurovereenkomst dient vermeld te staan dat het een huurovereenkomst onder leegstandwet betreft en voor welke periode de vergunning verleend is;
 • De maximale huurprijs die in de vergunning vermeld staat, dient in de huurovereenkomst opgenomen te worden (indien de vergunning vóór 1 juli 2013 is afgegeven);
 • De contractduur is minimaal 6 kalendermaanden;
 • De gemeente verleent de vergunning voor maximaal 5 jaar;
 • De huur eindigt automatisch wanneer de vergunning eindigt;
 • De huur kan tussentijds opgezegd worden met in achtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand voor de huurder en 3 kalendermaandenmaanden voor de verhuurder;

Wanneer de verhuurder, na het aflopen van de leegstandwetvergunning, voor de tweede maal onder leegstandwetvergunning wenst te verhuren, dient er 5 jaar tussen twee vergunningen zitten.

Een particuliere eigenaar krijgt voor maximaal 2 te koop staande koopwoningen tegelijk een vergunning.

Hoe vraagt u een leegstandwetvergunning aan?

Indien de woning leeg komt te staan en voldoet aan de hierboven genoemde eisen, dan kun je in veel gevallen verhuren met een leegstandwetvergunning. Je vraagt deze vergunning aan in de gemeente waar de woning staat. Het kan zijn dat ook de hypotheekverstrekker eisen stelt.

Aanvragen kan met het formulier ‘Aanvraag vergunning’ tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte. Indien de vergunning verlengt dient te worden, kan dit aangevraagd worden met het formulier ‘Aanvraag verlenging vergunning’.

Deze zaken worden door de gemeente getoetst:

 • Leegstand van de woonruimte;
 • Er wordt gekeken naar de mogelijkheid waarop de eigenaar op andere manier dan de Leegstandwet kan verhuren of verkopen;
 • De woning dient in de huurperiode voldoende bewoond te worden;
 • Gaat het om een woning die gesloopt of gerenoveerd wordt, dan heeft de eigenaar de plicht om aan te tonen dat de renovatie ingrijpend gaat zijn en ook dat deze binnen een redelijke termijn plaats zal vinden;
 • Een particuliere eigenaar mag maximaal 2 vergunningen tegelijk hebben voor verhuur van een te koop staande koopwoning;

Het is voor gemeenten niet toegestaan eigen, extra eisen te stellen die niet in de Leegstandwet staan.

Toestemming hypotheekverstrekker bij tijdelijke verhuur

Om je eigen woning tijdelijk te verhuren heb je toestemming van de hypotheekverstrekker nodig. Deze kan eisen stellen.

Tijdelijk verhuren en Hypotheekrenteaftrek

Wanneer je de eigen woning verhuurd, dan valt deze voor de belastingdienst niet meer in box 1 (inkomen uit werk en eigen woning) maar in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Je kunt vanaf dat moment geen aanspraak meer maken op hypotheekrenteaftrek.

Geïnteresseerd?

Neem vrijblijvend contact met ons op als je geïnteresseerd bent om je woning via ons te verhuren. Dan kijken we samen wat de mogelijkheden zijn om jouw woning zorgeloos (tijdelijk) via ons te verhuren.

Bronnen

Wij schrijven artikelen om zowel onze huurders als verhuurders zo volledig mogelijk te informeren. Stoit Groep hoopt met dit artikel opheldering te geven over het verhuren met een Leegstandwetvergunning. De gegevens in dit artikel zijn gebaseerd op informatie van de rijksoverheid. De informatie is op 16 september 2019 van de rijksoverheid overgenomen.

Zie voor meer informatie ook:

Terug naar overzicht

Gerelateerde artikelen